DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 99 ZŁ!

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamację należy zgłosić na adres [email protected] w tytule wiadomości podając nazwę reklamowanego towaru, przyczynę reklamacji, datę transakcji oraz dane Kupującego. W treści maila proszę o przesłanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisu reklamacji.

Zwroty

Odstąpienie od Umowy przez Kupującego jest ograniczone. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy Kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne zgodnie z przepisami Ustawy: Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kupujący ma 14 dni na odstąpienie od Umowy poprzez wysłanie na adres: Cosma S.A., Bohaterów Września 6, 26-910 Magnuszew przesyłki zawierającej zwracany towar oraz wiadomości elektronicznej na adres [email protected] zatytułowanej ZWROT. W treści wiadomości Kupujący winien zamieścić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie musi zawierać:

Odstąpienie od Umowy przez Kupującego jest ograniczone. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy Kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne zgodnie z przepisami Ustawy: Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kupujący ma 14 dni na odstąpienie od Umowy poprzez wysłanie na adres: Cosma S.A., Bohaterów Września 6, 26-910 Magnuszew przesyłki zawierającej zwracany towar oraz wiadomości elektronicznej na adres [email protected] zatytułowanej ZWROT. W treści wiadomości Kupujący winien zamieścić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie musi zawierać:

treść “Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:”
wskazanie towarów podlegających zwrotowi poprzez podanie: nazwy towaru, ilości zakupionego towaru, daty zakupu towaru, daty odbioru towaru”
podanie danych osobowych Kupującego
wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot
do przesyłki należy załączyć kopię wysłanej elektronicznie wiadomości.