Wyniki badań

Oferowane olejki konopne Full Spectrum są badane w zakresie profilu kannabinoidowego. Dodatkowo zewnętrzne laboratorium weryfikuje występowanie metali ciężkich oraz mikrobiologię. Poniżej znajdziesz podsumowanie wyników badań dla poszczególnych partii produktów.
Olejki o stężeniach 12-30% powstają na bazie olejku Full Spectrum 6% CBD+CBDa.

produktnumer partiiprofil kannabinoidowyinne badania
Full Spectrum 6% CBD+CBDa20200604-6Suma CBD+CBDa: 6,95%
Suma THC+THCa: <0,05%
20200729-06-2Suma CBD+CBDa: 6,36%
Suma THC+THCa: 0,05%
Ogólna liczba mikroorganizmów w 30 C: 210 jtk/1ml
Salmonella: nieobecne w 25g
Drożdże i pleśnie: 400 jtk/1ml
Staphylococcus aureus: nieobecne w 1g
Listeria monocytogenes: nieobecne w 25g
Enterobacteriaceae: 0 jtk/1ml
Escherichia coli: 0 jtk/1ml
Kadm <0.002 mg/kg
Rtęć 0,003 mg/kg
Ołów <0.010 mg/kg
20200915-06Suma CBD+CBDa: 5,46%
Suma THC+THCa: 0,10%
Full Spectrum 12% CBD+CBDa20200615-12Suma CBD+CBDa: 12,45%
Suma THC+THCa: 0,06%
20200716-12Suma CBD+CBDa: 11,71%
Suma THC+THCa: <0,05%
Ogólna liczba mikroorganizmów w 30 C: 210 jtk/1ml
Salmonella: nieobecne w 25g
Drożdże i pleśnie: 400 jtk/1ml
Staphylococcus aureus: nieobecne w 1g
Listeria monocytogenes: nieobecne w 25g
Enterobacteriaceae: 0 jtk/1ml
Escherichia coli: 0 jtk/1ml
Kadm <0.002 mg/kg
Rtęć 0,003 mg/kg
Ołów <0.010 mg/kg
20200902-12Suma CBD+CBDa: 11,8%
Suma THC+THCa: <0,05%
Full Spectrum 18% CBD+CBDa20200603-18Suma CBD+CBDa: 18,75%
Suma THC+THCa: 0,13%
20200914-18CBD: 18,32%
CBDa: 2,09%
THC: 0,05%
THCa: 0,00%
Full Spectrum 24% CBD+CBDa202002-24Suma CBD+CBDa: 24,33%
Suma THC+THCa: <0,05%
20200914-24CBD: 24,26%
CBDa: 2,05%
THC: 0,05%
THCa: 0,00%
Full Spectrum 30% CBD+CBDa20200805-30Suma CBD+CBDa: 29,57%
Suma THC+THCa: <0,05%
Full Spectrum 42% CBD20200714-42Suma CBD+CBDa: 42,77%
Suma THC+THCa: <0,05%

Napisz do nas, jeżeli chcesz otrzymać do wglądu oryginalne wyniki badań. Badania na metale ciężkie oraz mikrobiologię są wykonywane przesiewowo w celu potwierdzenia informacji pozyskanych od dostawców poszczególnych surowców.